Job Description
Job Responsibilities

Un important Grup Comercial Multinaţional, líder ȋn sectorul de proiecte industriale de fabricarea, montajul şi desmontajul scheletelor are intenţia sặ contracteze pentru delagaţia sa din Romȋnia un Responsabil pentru Expansiunea Comercialặ ȋn Europa de Est. Trebuie sǎ se cocentreze ȋn negocierea cu clienţii a contractelor de nivel alt, şi ȋnbunǎtặţirea contractelor actuale. Misiunea principal ă este extinderea afacerilor intrepriderii si captar oprtunitặţi comerciale noi ȋn Romȋnia şi ȋn alte ţặri vecine dei regiunea. Deasemenea o sǎ conducặ procesul de implantare a noilor linii de afaceri pentru imbunǎtặţirea competivitặţii intreprinderii in sector sǎu.Skills Required

O diplomă superioară în una dintre diferitele ramuri ale Ingineriei legate de construcții și infrastructură. Cel puțin trei ani de experiență în domeniul comercial în companii care oferă servicii companiilor din sectorul construcțiilor, al infrastructurilor și al energiei. Mari abilități comerciale Orientarea clientului Angajamentul față de siguranță Disponibilitatea de a călători în România cu zone de influență. Reședința permanentă în România și domiciliul sau dispus să locuiască în București / Ilfov. În afară de limba română, un nivel ridicat de limba engleză, si se valoreazal in special limba spaniolă. inițiativă Orar flexible când împrejurările o cer. Angajament și loialitate Vrei să te dezvolți profesional și să te alături unui proiect pe termen lung

More Details
Employment Type: Full Time
Location: Buchares
Experience Required: Associate
Date Published: 18 Sep 2018
Share Job Opening